Krok för tygprovshängare

Krok för kombination med tygprovshängare