BH-galge

En galge utformad för att hänga upp en BH